PRODUSE SPLIT aplicatii rezidentiale.

Echipamente eficiente din punct de vedere energetic
Multe inovaţii de produs îşi au originea în conştientizarea problemelor de mediu a Daikin. Controlul prin inverter reduce timpul de pornire a unităţii şi variază puterea compresorului pentru a o corela cu cerinţele precise de sarcină a sistemului. De asemenea, împreună cu motoarele compresoarelor DC

Daikin, acesta permite echipamentelor
Daikin să atingă cele mai mari valori ale eficienţei energetic de pe piaţă. În mod similar, pachetele computerizate avansate asigură eficienţa optimă a sistemului, în orice moment, şi permit monitorizarea de la distanţă prin internet.

Reducerea deşeurilor
Daikin a fost primul producător de aparate de aer condiţionat din Europa care a primit certificarea de mediu ISO14001 şi, în acest moment, toate fabricile şi sucursalele Daikin deţin această certificare. Politica de zero deşeuri a companiei garantează faptul că multe dintre produsele sale
pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.

Reciclarea materialelor
Daikin reciclează materialele în mod necondiţionat. De exemplu, nămolul recuperat de la apa reziduală pretratată se utilizează la producerea cimentului. Reciclarea acestor tipuri de deşeuri este susţinută şi de investiţia în ambalaje returnabile.

Daikin este pionierul… eficienţei
Utilizarea inteligentă a energiei
Provocatoarele obiective de mediu 20-20-20 Comisia Europeană a stabilit obiective provocatoare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în UE. Este vorba de obiectivele 20-20-20, care vizează o reducere cu 20% a emisiilor de CO2, o pondere cu 20% mai mare a energiei regenerabile şi o reducere cu 20% a utilizării energiei primare, toate până în anul 2020. Pentru a atinge aceste obiective, Europa a emis Directiva 2009/125/EC privind proiectarea ecologică. Aceasta stabileşte cerinţele minime ale eficienţei pentru produsele cu impact energetic. După 2013, toate aparatele de aer
condiţionat şi pompele de căldură aer-aer sub 12 kW intră în domeniul de aplicare al acestei Directive privind proiectarea energetică.
Din 2013, produsele care nu vor respecta cerinţa privind eficienţa minimă (precum aparatele de aer condiţionat fără inverter) îşi vor
pierde marcajul CE şi, prin urmare, nu vor mai putea fi comercializate în Europa. În 2014, nivelul performanţei energetice va fi ridicat,
din nou, semnificativ.

Modificarea majoră: eficienţa sezonieră aliniată la performanţa reală
Directiva privind proiectarea ecologică nu numai că ridică sistematic cerinţele minime privind performanța de mediu, ci modifică şi metoda utilizată pentru măsurarea acestei performanţe pentru a reflecta mai bine condiţiile reale. Măsurătorile anterioare reflectau aşa-numita eficienţă nominală, o măsurătoare a performanţei la o temperatură exterioară fixă şi cu echipamentul funcţionând la sarcină maximă. Deoarece un sezon de răcire sau încălzire implică un interval de temperaturi exterioare (nu numai o singură temperatură nominală) şi echipamentul funcţionează deseori numai la sarcină parţială, această valoare veche nu reflecta corespunzător performanţa reală.
Noua metodă, eficienţa sezonieră, măsoară performanţa de încălzire şi răcire într-un interval de temperaturi exterioare care oferă o reprezentare mai bună a eficienţei reale pe durata unui întreg sezon de răcire sau încălzire. În plus, modurile auxiliare, precum modul de aşteptare, sunt, de asemenea, luate în considerare la noile valori ale eficienţei sezoniere. Altfel, eficienţa sezonieră oferă o reprezentare mai bună a performanţei reale a unui aparat de aer condiţionat, în condiţii reale de utilizare, pe durata unui întreg sezon.
Eficienţa nominală oferă o indicaţie asupra eficienţei de funcţionare a unui aparat de aer condiţionat în condiţii nominale.
Eficienţa sezonieră oferă o indicaţie a eficienţei de funcţionare a unui aparat de aer condiţionat de-a lungul unui întreg sezon de răcire sau încălzire.

Avantajele-unitπtilor-Split-2

Acest articol a fost publicat în Produse Split aplicatii rezidentiale. Salvează legătura permanentă.